Attacca

Single Portfolio Images

Attacca

Stichting Gitaarorkest Nederland

In de tweede helft van 2017 gaat Stichting Gitaarorkest Nederland de tien, door het bestuur geformuleerde, actiepunten verwezenlijken om de gewenste situatie van continuïteit in het aanbod van deze vorm van muziekeducatie te borgen en uit te breiden. De stichting gaat zich structureel, artistiek, beleidsmatig en financieel versterken. De Stichting gaat een duidelijke scheiding aanbrengen tussen de artistieke kant en de bestuurlijke kant van de organisatie. Het bestuur, bestaande uit uitsluitend vrijwilligers, kan met de expertise van in te huren specialisten een grotere rol vervullen binnen de organisatie waardoor voor de artistiek leiders ruimte ontstaat het beleidsplan 2017 te verwezenlijken. Aan de beleidsmatige kant krijgt het culturele ondernemerschap een leidende rol.