Club Corrosia

Single Portfolio Images

Club Corrosia

Corrosia

In projecten van Club Corrosia kun je als inwoner van Almere meewerken aan de belangrijkste pijlers van een kunstinstelling. Kies voor zelf programmeren, zelf spelen of maken, zelf promoten of samen voorstellingen, films dan wel exposities bezoeken, en wordt onderdeel van de gestaag groeiende culturele community rond ons huis. In alle projecten werk je samen met culturele professionals. Club Corrosia is een meerjarig participatieprogramma dat mensen op een laagdrempelige maar wel inhoudelijke en uitdagende manier laat kennismaken met de programmering, visie en werkwijze van Corrosia Theater, Expo & Film. Vanaf 2017 gaat ook een ‘light’ variant van start: Corrosia Square, volgens hetzelfde principe, maar minder intensief. Het zijn een soort volksfeesten met een artistieke twist, waar de inbreng van Almeerders wederom essentieel is.