Col Canto

Single Portfolio Images

Col Canto

Stichting Col Canto

Het inrichten en gebruiksklaar maken van een gebouw waar koren en andere amateurkunstbeoefenaars kunnen repeteren en hun voorstellingen kunnen geven aan het publiek. Hiervoor vindt er een verdeling van de ruimten plaats, welke geluidsdicht worden gemaakt. Ook komt er een zaal voor 250 tot 300 toeschouwers.