Da Bounce Urban Film Festival (DBUFF)

Single Portfolio Images

Da Bounce Urban Film Festival (DBUFF)

Het Da Bounce Urban Film Festival is inmiddels hét platform en festival voor urban film. Komend jaar vindt DBUFF voor het eerst ook plaats in Almere met een DBUFF festival dag, een workshop crowdfunding voor jong filmtalent en vier DBUFF Movie Nights. DBUFF maakt keuzes die andere festivals niet kunnen of willen maken. DBUFF selecteert vanuit een ander perspectief en voert het gesprek vanuit een ander standpunt. DBUFF versterkt de beleving, verdiept het debat en geeft een platform aan opkomend talent en zet zich in voor de emancipatie van het genre Urban Film. Ze kunnen inmiddels met trots constateren dat het festival in die jaren is uitgegroeid tot een filmfestival dat een belangrijke plek in het nationale filmlandschap heeft ingenomen. DBUFF wil een bijdrage leveren aan talentontwikkeling binnen Almere op het gebied van urban film door enerzijds een platformfunctie te bieden en anderzijds aanjager te zijn voor jong lokaal filmtalent.