Flevo Wereldfestival

Single Portfolio Images

Flevo Wereldfestival

Stichting OCE

Flevo Wereldfestival wil middels een kwalitatief artistiek programma ontmoeting en samenwerking tussen mensen en culturen bevorderen. Kernwaarden zoals het stimuleren van wederzijds respect en het laten kennismaken met verschillende cultuuruitingen vormden de fundamentele uitgangspunten van het festival. Dat bereiken we met de opzet van een gevarieerd programma, bestaande uit muziek, markt, kinderactiviteiten en food.