Goede Rede Concerten – Professionalisering

Single Portfolio Images

Goede Rede Concerten – Professionalisering

Goede Rede Concerten is een podium klassieke muziek in Almere Haven en bestaat nu 2,5 jaar. Goede Rede Concerten is toe aan een nieuwe stap in zijn bestaan: het professionaliseren van organisatie, materiaal, publiciteit en programmering. Het project ‘Professionalisering Goede Rede Concerten’ omvat een aantal concrete inspanningen, maatregelen en investeringen die daaraan moeten bijdragen. Het bestuur van de stichting Goede Rede Concerten wil met het traject van professionalisering de volgende fase ingaan van het klassieke podium in Almere: goed toegerust, goed georganiseerd, uitstekend geprogrammeerd en alom bekend. Het einddoel is een gevestigde plek als klassiek podium in het culturele landschap van Almere en de regio, met een goede naam en tevreden publiek. Het project ‘Professionalisering Goede Rede Concerten’ is opgezet om hier in 2018 een stevige impuls aan te geven. Concrete acties zijn o.a. een scholingsprogramma voor de vrijwilligersorganisatie, een adequaat reserveringssysteem, een marketingplan, inzet van sociale media en het organiseren van een festivaldag.