OudNieuw

Single Portfolio Images

OudNieuw

Huis van de Vrede

OudNieuw is een intergenerationeel kunstproject waarbij jongeren en ouderen uit Stedenwijk zich gaan verdiepen in elkaars verhalen en deze samen verwerken tot een artistiek eindproduct. Dit met als doel beide doelgroepen op een artistieke wijze te verbinden met elkaar en met de wijk. We richten ons op jongeren van 15 en 16 jaar uit het VMBO) en bewoners uit Woonzorgcentrum de Kiekendief.