Professionalisering KLEURinCULTUUR

Single Portfolio Images

Professionalisering KLEURinCULTUUR

Binnen stichting KLEURinCULTUUR is een interne professionalseringsslag gaande: er is een beleidsplan geschreven met hierin een aangescherpte visie, doelstellingen en een vernieuwd aanbod. Deze professionaliseringsslag brengt verandering met zich mee - zowel intern als in de communicatie naar onze doelgroep - en heeft verschillende factoren. In lijn met het beleid en het professionaliseren van de stichting is het ontwikkelen van een marketing- en communicatiestrategie een noodzaak. In de voorgaande jaren zijn er namelijk geen middelen geweest om deze te ontwikkelen. Dit project is opgesteld ter ontwikkeling en uitvoering van de professionele marketing- en communicatiestrategie binnen KLEURinCULTUUR.