Spacelab

Single Portfolio Images

Spacelab

KLEURinCULTUUR

KLEURinCULTUUR wil alle kinderen en jongeren in Almere de kans bieden om op toegankelijke wijze kennis te maken met digitale en virtuele kunst. In september 2017 opent het eerste Almeerse KIC- SPACELAB in ons kantoor in KAF, van waaruit deze nieuwe kunstzinnige discipline wordt georganiseerd en ontwikkeld. Naast de kennismaking met traditionele kunstvormen zoals muziek, dans, beeldende kunst en theater, ontwikkelt KIC een educatief programma rondom eigentijdse populaire kunsten met gebruik van de 360’camera, cardboards, 3D pen, 3D printer en HTC- Vive. In het SPACELAB krijgen alle kinderen de kans om kennis te maken met deze nieuwste kunstuitingen, waarin zij niet alleen vermaakt worden, maar juist vooral gestimuleerd worden om actief mee te creëren. En dat is wezenlijk anders dan de passieve gaming, waar de kinderen al mee bekend zijn.