Tussen Broers

Single Portfolio Images

Tussen Broers

Iedere familie heeft een zwart schaap. De familie van Tom Fassaert, heeft René, zijn vaders onaangepaste broer. Alles wat hij tot voor kort van hem wist is wat zijn vader hem vertelde; René is een zeer intelligente man die desondanks nooit gestudeerd heeft, nooit heeft gewerkt en gedurende zijn hele leven geen enkele relatie had. I n de jaren ’70 werd hij foutief met schizofrenie gediagnostiseerd en bracht enkele jaren door in een psychiatrische inrichting. Ondanks zijn vader’s professionele carrière als psycholoog en pogingen om zijn broer te ‘normaliseren’, is het hem nooit gelukt René volledig te doorgronden. René blijft een mysterie, ook voor hem. Met deze film wil hij de symbiotische relatie tussen deze twee inmiddels bejaarde broers binnentreden en begrijpen. Een intiem verhaal dat begint met het overlijden van hun moeder en de interventie van zijn vader, en zich uiteindelijk uitstrekt naar hun prille jeugd, de periode waarin hun bijzondere band zich vormde. Het moment waarin zij als peuters achtergelaten werden in een kindertehuis, pas na jaren teruggenomen werden door hun moeder en hun vader nooit meer zagen. Centraal staat de woning van Tom zijn oom René. René is een 74 jarige man die zichzelf, omringt door duizenden boeken, volledig afsluit van de buitenwereld. We treden zijn kleurrijke arena binnen die hijzelf beschrijft als ‘een poëtisch, sprookjesachtig universum, in de sfeer van een Rembrandt’. Een onhoudbare situatie vindt zijn vader echter, die als enige ‘buitenstaander’ hierin binnentreedt.