Extra geld voor Cultuurfonds Almere

Extra geld voor Cultuurfonds Almere

Wethouder Frits Huis van Cultuur mag geld dat hij extra mag besteden, de zogenoemde aanjaaggelden, zeer waarschijnlijk besteden aan het Cultuurfonds en de verdere ontwikkeling van het project De Kogge. De Leefbaar Almere-wethouder had een voorstel voor de besteding van 785.000 ingediend en een meerderheid lijkt dat voorstel te steunen.

De aanjaaggelden bedragen voor dit jaar ruim drie miljoen euro en de wethouders in het college mogen dat geld ‘vrij’ besteden. Huis had het Cultuurfonds vorig jaar opgericht en het bestuur daarvan heeft een zogenoemde Cultuurmakelaar aangesteld. Die mag het geld dat hij krijgt van Huis, voor dit jaar 735.000 euro, besteden aan cultuur. Omdat er nog niet een evaluatie is over hoe het met de makelaar en de verdeling van het geld gaat vonden enkele gemeenteraadsfracties het lastig om nu opnieuw geld toe te kennen zonder dat ze weten waar het naar toe gaat. En ruim 7 ton is niet zo maar iets, zo was de teneur. Huis zei daarom toe dat er een tussenevaluatie komt waarin hij de makelaar of het bestuur van het fonds gaat vragen om een presentatie te geven over wat ze nu allemaal doen en hebben gedaan. Daarmee wordt het fonds ook dit jaar weer uit incidenteel beschikbaar geld gefinancierd. Iets dat meerdere partijen liever ook niet zien. Zij willen dat het, als het blijkt te werken, er een structurele manier komt. Huis wil dat ook, maar daar moet volgens hem op een ander moment over gesproken worden.

[BRON: Almere Dichtbij – 15 januari 2016 | Jeroen Oosterheert]

Berichten (0)

Comments are closed here.