Extra impuls voor cultuur ten tijde van Corona

Extra impuls voor cultuur ten tijde van Corona

Cultuurfonds Almere maakt per direct financiële middelen beschikbaar via een versnelde procedure. Dit is in aanvulling op de bestaande financiële mogelijkheden en de eerder afgekondigde coulancemaatregelen voor lopende projecten. Het budget is bestemd voor nieuwe en vernieuwende projecten en initiatieven voortkomend uit samenwerkingen tussen Almeerse amateur en/of professionele cultuurmakers en/of culturele organisaties, die een direct gevolg zijn van of reageren op de Coronacrisis.

Te denken valt aan het creëren van digitale producties, vlogs en podcasts over cultuur, nieuwe crossovers of juist offline activiteiten die bijdragen aan verbinding in de samenleving (op gepaste afstand). Het project is publieksgericht en draagt bijvoorbeeld bij aan passend aanbod in deze unieke tijd en voor de toekomst, het verbeteren van de zichtbaarheid en/of het ontwikkelen van nieuwe of aanvullende verdienmodellen voor de organisatie of cultuurmaker. Het sluit in ieder geval aan bij minimaal een van de doelstellingen van Cultuurfonds Almere:

  • Het versterken van de (structuur van de) Almeerse cultuursector en het stimuleren van duurzame ontwikkeling
  • Het verbreden en verbeteren van het cultuuraanbod
  • Het verbinden van makers en organisaties, vraag en aanbod, en/of het versterken de culturele identiteit van Almere
  • Het stimuleren van vooruitgang op het gebied van ondernemerschap en zakelijke ontwikkeling

Het initiatief start uiterlijk binnen dertien weken na het indienen van de aanvraag. Wanneer het initiatief al gestart is, dan kan het nog in aanmerking komen voor een bijdrage om dit verder op te schalen. Dit budget is niet beschikbaar om weggevallen inkomsten te compenseren of voor aanpassingen op projecten die al door Cultuurfonds Almere zijn gefinancierd.

Versnelde procedure

Er is een totaalbudget van €100.000 beschikbaar met een maximale bijdrage per van €20.000 per project. Het Cultuurfonds draagt maximaal 75% bij. Binnen de begroting moet er rekening worden gehouden met een eerlijke vergoeding voor deelnemende cultuurmakers. Het is mogelijk om het toegezegde bedrag volledig als voorschot te ontvangen. Een aanvraag voor een bijdrage kan tot 1 juli 2020 worden ingediend. Het project moet binnen drie maanden na realisatie of uiterlijk 31 december 2020 inhoudelijk en financieel worden verantwoord. Cultuurfonds Almere zal de aanvragen middels een versnelde procedure van twee weken behandelen.

Heb jij een goed plan? Neem dan snel contact op met één van de cultuurscouts. Dit kan door een mail te sturen naar info@cultuurfondsalmere.nl. De cultuurscout gaat met je in gesprek over je plannen. Daarna kun je het aanvraagformulier opsturen met als bijlagen een gedegen projectplan, marketingplan, begroting inclusief dekkingsplan en beeldmateriaal.

Berichten (0)

Comments are closed here.