Financieringsstop Cultuurfonds Almere

Financieringsstop Cultuurfonds Almere

De deur moet tot nader order dicht

Cultuurfonds Almere kan in 2019 geen financieringsaanvragen meer in behandeling nemen. Het geld is op. De ontvangen financieringsmiddelen voor dit jaar zijn samen met de opgebouwde reserves volledig bestemd voor culturele projecten die de culturele sector van Almere verrijken of het aanbod vergroten.

Voor voorzitter Bas ten Brinke van Cultuurfonds Almere komt de financieringsstop niet als een verrassing: “De subsidie van de gemeente daalt al jaren. Tegelijkertijd boekt het fonds veel succes. Die combinatie zorgt ervoor dat de bodem sneller in zicht komt. Dat is jammer, maar ik zie het ook positief: het aanbod van cultuur en het aantal cultuurmakers in Almere groeit.”

Overgangsjaar

2019 is voor de hele Almeerse cultuursector een overgangsjaar naar het nieuwe cultuurplan 2020-2024. Met dat argument verlaagde de wethouder eind vorig jaar het subsidiebedrag eenmalig van € 650.000 naar €350.000,-. De door het fonds opgebouwde reserve van €250.000,- moest het gat met de begroting dichten. Vanaf 2020 wordt het Cultuurfonds deel van de zogeheten culturele infrastructuur, net zoals bijvoorbeeld de bibliotheek en het KAF. Cultuurmakelaar Jan-Melle Liscaljet: “We waren natuurlijk erg blij met het besluit om van het Cultuurfonds een structurele instelling te maken. Voor het overgangsjaar 2019 moesten we slikken dat we moesten interen op onze reserves. Met een jaarlijkse besteding van gemiddeld €700.000,- in de afgelopen vier jaar kan je echter op je vingers natellen dat je dan het komende jaar aan €600.000,- niet genoeg hebt. Zoals we al verwachtten, is de pot nu leeg.”

Greep uit de kas

Het is de tweede keer in het korte bestaan van het fonds dat de gemeente het fonds heeft gevraagd in te teren op de reserves. Dat maakt het moeilijk om een goede financiële prognose te kunnen hanteren. “De gemeente heeft ieder jaar een uitdaging om de begroting rond te krijgen en moet daarin keuzes maken. Het voelt wel een beetje krom dat je wordt gestraft als je als fonds je zaakjes goed voor elkaar hebt, maar het budgetrecht ligt nou eenmaal bij de gemeente”, aldus Liscaljet.

Hoe nu verder?

2020 lijkt weer een overgangsjaar te worden en er zijn geen reserves meer bij het fonds. Dit moment is dus belangrijk voor het voortbestaan van het fonds. In de programmabegroting wordt het fonds structureel met €50.000,- gekort. Dat voorspelt weinig goeds voor de toekomst. Ten Brinke: “We zijn in overleg met wethouder Van Garderen. Ze vindt het fonds belangrijk en wil onze activiteiten zelfs uitbreiden met taken die nu bij de afdeling cultuur liggen. Daar horen behalve het basisbudget, voldoende financiële middelen bij. De wethouder en de afdeling cultuur zijn zich nu aan het beraden op de beste verdeling van de beschikbare middelen. Wij hebben aangegeven wat we nodig hebben en de wethouder is op de hoogte van de nijpende situatie. Gezien het belang voor de stad van het fonds vertrouwen we op een goede afloop.”

Berichten (0)

Comments are closed here.