Informatiebrief hervatting culturele activiteiten

Informatiebrief hervatting culturele activiteiten

Aan de culturele instellingen van Almere,

Onlangs kondigde de Rijksoverheid aan dat de landelijke maatregelen omtrent het coronavirus langzaam maar zeker versoepeld worden. Dit betekent voor een deel van de culturele instellingen dat zij hun activiteiten (gedeeltelijk) kunnen hervatten, mits zij voldoen aan het protocol dat van toepassing is voor hun sector. Vanuit de landelijke overheid zijn richtlijnen voor de versoepeling gemaakt, die we graag hieronder toelichten.

Versoepeling

Op de persconferentie van 6 mei is bekend gemaakt dat versoepeling stapsgewijs plaatsvindt zolang het virus onder controle blijft. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/de-persconferentie-van-6-mei-in-eenvoudige-taal. Dit betekent voor de cultuursector o.a. het volgende:

Vanaf 1 juni 2020 mogen bioscopen, theaters en concertzalen weer open voor maximaal 30 personen. Geldt dit aantal voor het hele gebouw of per zaal?
Het maximum van 30 personen geldt per bioscoop-, theater- of concertzaal (exclusief personeel). Bezoekers moeten vooraf reserveren voor een zitplaats, staanplaatsen zijn niet toegestaan. Verder is het belangrijk dat bezoekers altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen). Als er een podium aanwezig is die zichtbaar gescheiden is geldt het als afzonderlijke ruimte en tellen de op het podium aanwezige personen niet mee voor het maximum aantal personen van 30 in die ruimte.

Vanaf 1 juli
* max. aantal bezoekers van culturele instellingen en georganiseerde samenkomsten uitgebreid naar 100 personen. Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Veiligheid en gezondheid voorop

Van de Rijksoverheid krijgen culturele organisaties zelf de verantwoordelijkheid over het opnieuw opstarten van de activiteiten. Daarmee aan jullie ook de taak om ervoor te zorgen dat dit op een veilige manier gebeurt. Hierover hoeft geen verantwoording afgelegd te worden aan de gemeente, zolang dit gebeurt binnen de landelijke richtlijnen op basis van de adviezen van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting.

Protocol

Voor sommige sectoren, zoals de bibliotheken, zijn in overleg met de brancheorganisaties al protocollen gemaakt. Voor andere worden die uitgewerkt, zoals de cultuureducatie- en participatie. Wij adviseren jullie om de protocollen die op de eigen sector van toepassing zijn te bekijken, en deze voor jullie eigen locatie uit te werken. Elke locatie is anders, wat vraagt om aanpassingen op maat. Relevante informatie is o.a. hier te vinden:

Vanuit de gemeente willen we jullie hierin ondersteunen en faciliteren waar nodig. Mochten jullie vragen hebben, contact ons dan via het emailadres cultuur@almere.nl of neem contact op met jullie eigen accounthouder. Veel succes gewenst in deze nieuwe fase!

Met hartelijke groeten,

Koen Spee
Team manager onderwijs, sport en cultuur

Berichten (0)

Comments are closed here.