Overzicht maatregelen corona voor de Cultuursector

Overzicht maatregelen corona voor de Cultuursector

 * Update 6 mei 2020

De gevolgen van het Coronavirus worden steeds duidelijker, ook voor onze cultuursector. We ontvangen bijna dagelijks nieuwe informatie en de eerste ondersteunende maatregelen zijn afgekondigd. We merken dat de hoeveelheid aan informatie soms verwarrend kan zijn, dat niet iedereen alle relevante informatie meekrijgt en dat er behoefte is om ergens vragen te kunnen stellen. Daarom zullen we hier de informatie overzichtelijk verzamelen en deze up-to-date houden met nieuwe informatie of de antwoorden op veel gestelde vragen.

De minister van OCW staat in nauw contact met de sector en deelt de zorgen die er heersen. In haar brief van 13 maart schrijft zij onder andere dat “De belangen en zorgen van deze sector worden meegenomen in de rijksbrede maatregelen. Over de aangenomen motie, die oproept tot een steunpakket voor de culturele sector, ben ik in overleg met de minister van Financiën over hoe we deze motie het beste kunnen uitvoeren.

Kunsten ’92 heeft een eerste taskforce samengesteld en werkt samen met de beroeps- en brancheverenigingen aan voorstel voor een plan van aanpak.

Een aantal specifieke aandachtsgebieden culturele en creatieve sector:

 • Uitvoerend kunstenaars, flexwerkers, gezelschappen en producenten – op de speelplekken en in musea – zien al hun inkomsten per direct wegvallen. Dit komt doordat musea, (pop)podia, theaters en festivals, zowel binnen als buiten de gesubsidieerde sector, hun deuren hebben gesloten en alle activiteiten hebben stilgelegd. Bovendien zal de voorverkoop van komend seizoen waarschijnlijk enorm teruglopen.
 • Ook monumenten die als speelplek fungeren lijden verlies. Dit betreft bijvoorbeeld concerten die in kerken, kastelen en buitenplaatsen hadden moeten plaatsvinden.
 • Culturele schoolactiviteiten worden geannuleerd nu ook de scholen sluiten. Werk in de amateursector valt per direct weg, zodat duizenden docenten en professionals die als zzp’er werken in alle kunstdisciplines geen inkomsten hebben.
 • Fotografen, contentproducenten, vormgevers, architecten en andere creatieven zien hun omzet drastisch teruglopen of geheel wegvallen.
 • Internationale samenwerkingsverbanden en inkomsten uit internationale tournees of activiteiten van gezelschappen en kunstenaars vallen weg.

Gedupeerde cultuurmakers

Ondertussen worden de gevolgen voor gedupeerde cultuurmakers en organisaties geïnventariseerd om tot passende regelingen te komen en waar mogelijk bestaande regelingen te verruimen. Ook wordt er gekeken om bijvoorbeeld de toeristenbelasting mogelijk stop te zetten en gemeentelijke aanlagen in te trekken. kenbaar maken van jouw situatie en de gederfde inkomsten is noodzakelijk om hierbij ondersteuning te krijgen.

 • Cultuurfonds Almere en Gemeente Almere zijn de gevolgen voor alle cultuurmakers en organisaties in de Almeerse creatieve en cultuursector in kaart aan het brengen. Help ons dit meer inzichtelijk te maken door een mail te sturen met daarin kort jouw beroep, de afgezegde activiteiten, misgelopen inkomsten tot en met 6 april en eventueel andere opmerkingen of vragen naar info@cultuurfondsalmere.nl.
 • Zelfstandige cultuurmakers in de culturele en creatieve sector kunnen zich melden via de Kunstenbond.
 • Voor culturele instellingen is er een meldpunt opgezet door Cultuurconnectie.
 • Amateurorganisaties worden gevraagd om hun schade te melden bij het LKCA.

 

Hieronder een overzicht de belangrijkste regelingen voor jou:

 • Samen met VNO-NCW en MKB Nederland het de KvK het Coronaloket opgezet. Hier vind je informatie over het virus en mogelijke hulpregelingen. De belangrijkste regelingen hebben we hier voor je verzameld.
 • Om tijdelijk financiële problemen het hoofd te bieden kan je in aanmerking komen voor de ‘Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers’ (TOZO) en/of bedrijfskapitaal. De TOZO is een periodieke uitkering (maximaal drie maanden) ter ondersteuning van het inkomen en kent geen partner- of vermogenstoets en hoeft ook niet te worden terugbetaald. Voor het bedrijfskapitaal geldt een laag rente percentage en is er de mogelijkheid tot uitstel van terugbetaling. Om aanspraak hierop te maken ga je naar het Zelfstandigenloket Flevoland.
 • De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C) is opengesteld, waardoor je makkelijker geld kan lenen als overbruggingskrediet of ter verhoging van jouw rekening courant-krediet. Dit kan bijvoorbeeld bij de banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50 procent van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90 procent van dit borgstellingskrediet.
 • Voor de Cultuurlening Almere en de overige leningen van Fonds Cultuur+Financiering geldt dat de rente en aflossing van alle huidige leningnemers met drie maanden is opgeschort. Qredits verlaagd voor kleine ondernemers tijdelijk de rente naar 2% op microkredieten en geeft uitstel van aflossing voor zes maanden.
 • Bij de Belastingdienst kan je uitstel aanvragen van de betaling van alle aanslagen en verlaging van jouw voorlopige aanslag. Ook worden de invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd.
 • Voor werkgevers met personeel in vaste dienst en met flexibele contracten (ook oproepkrachten) wordt het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) opgezet. Deze wordt uitgevoerd door het UWV en vervangt de Werktijdverkorting. Dit is een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, waardoor werknemers in dienst kunnen worden gehouden en worden doorbetaald.
 • Muziekproductiefonds Sena versoepeld hun beleid en voegt een extra tranche toe voor het aanvragen van subsidie. Hierdoor is het als muzikant in de coronacrisis laagdrempeliger geworden om via Sena opnamen, een album of EP, te bekostigen.
 • Stichting Cultuur+Ondernemen heeft een mooi overzicht voor je klaargezet met zaken waar je als ondernemer aan kunt denken tijdens de coronacrisis.
 • Hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt je schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers (via de website van RVO) getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.
 • De huur van rijksgesubsidieerde musea wordt met drie maanden opgeschort. Hiermee wordt hen financiële ruimte geboden ten tijde van de coronacrisis. De maatregel is onderdeel van een aanvullend pakket voor de cultuur- en creatieve sector, waarover minister Van Engelshoven (Cultuur) op 27 maart een brief aan de Tweede Kamer stuurde.
 • Op deze pagina van de Rijksoverheid lees je meer informatie en veelgestelde vragen over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor de cultuursector.
 • De overheid, de zes rijkscultuurfondsen (Mondriaanfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds PodiumkunstenFonds voor cultuurparticipatieNederlands Letterenfonds en NL Filmfonds) en de private fondsen (oa Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBFonds, Fonds 21, Cultuurfonds Almere) nemen coulance maatregelen. Kijk voor de specifieke regelingen op de website van het betreffende fonds en neem contact met hen op.
 • Wat kun je doen bij annuleringen van je opdrachten? De Kunstenbond zette een aantal zaken op een rij.
 • Gemeente Almere heeft een steunpakket voor Almeerse ondernemers opgezet. Bekijk meer over wat je kunt doen via deze link.
 • Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit. Bekijk meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
 • Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Ook zij hebben een mooi overzicht met maatregelen en tips.

Cultuurfonds Almere inventariseert de gevolgen in de cultuursector

Cultuurfonds Almere blijft graag op de hoogte van de gevolgen van corona voor jou als maker in de cultuursector. Waar loop je tegenaan? Welke schade loop je op en wat betekent dit voor jou als maker? Cultuurfonds Almere maakt een overzicht van deze gevolgen en is in nauw contact met de Gemeente Almere om te kijken naar passende maatregelen. Je helpt ons enorm door ons te mailen en de gevolgen voor jou als maker voor ons op een rijtje te zetten. Dit kan door ons te mailen via info@cultuurfondsalmere.nl.

Bereikbaarheid

Cultuurfonds Almere blijft bereikbaar per mail. We zijn helaas niet telefonisch bereikbaar via ons gebruikelijk telefoonnummer, maar je kunt ons via de mail verzoeken om je terug te bellen om mee te denken in deze tijd. Ontvang jij op dit moment al financiële steun van Cultuurfonds Almere, maar kunnen activiteiten vanwege de getroffen maatregelen niet doorgaan? Neem dan sowieso contact met ons op, zodat we kunnen meedenken naar een passende oplossing. Heb jij een andere vraag of een oplossing die we breder kunnen delen? Mail ons op info@cultuurfondsalmere.nl

 

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar.

Berichten (0)

Comments are closed here.