Visie Cultuurfonds Almere 2020-2025

Visie Cultuurfonds Almere 2020-2025

Vanaf 2020 verandert de rol van Cultuurfonds Almere van aanjager naar stimuleringsfonds voor ontwikkeling en versterking van de Almeerse cultuursector. Het cultuurfonds transformeert van een aanjaagfonds naar een stimuleringsfonds, dat zich inzet voor de verdere ontwikkeling en versterking van de Almeerse cultuursector. Cultuurfonds Almere is verantwoordelijk geworden voor de inzet van alle incidentele en projectmatige financieringen en Gemeente Almere is verantwoordelijk voor de structurele (meerjarige) financiering.

Met het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Liefde voor Almere’ en het cultuurplan 2019-2024 ‘Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt’ is ervoor gekozen om Cultuurfonds Almere structureel onderdeel van de culturele infrastructuur van Almere te maken. Een culturele organisatie waar Almere blijvend gebruik van kan maken, om te groeien en te blijven innoveren. Een organisatie die de sector versterkt, helpt, adviseert, bevraagt en verbreedt. Zowel de ervaringen en ontwikkelingen van de afgelopen jaren, als dit nieuwe perspectief, vragen om een aangescherpte visie gericht op borging van de continuïteit en op de toekomst.

De doelstellingen van het Cultuurfonds blijven hetzelfde, maar we gaan werken aan de hand van vier nieuwe pijlers: Versterken, Verbreden, Verbinden en Vooruitgaan. We versterken de culturele infrastructuur van Almere, door vanuit ons overzicht gaten te signaleren en organisaties te stimuleren om deze te (ver)vullen of verschillende netwerken aan elkaar te knopen. We verbreden en verbeteren het aanbod, door ruimte en kansen te geven aan nieuwe makers, nieuwe projecten, nieuwe stijlen, cross-overs en het experiment. Vanuit onze schakelpositie verbinden wij makers en organisaties met elkaar, de overheid en aan andere sectoren. We stimuleren ondernemerschap en vooruitgang en ondersteunen hierbij organisaties om zich (zakelijk) verder te ontwikkelen en professionaliseren. Met onze nieuwe verantwoordelijkheid veranderen ook sommige financieringsregelingen en komen er de komende periode ook nieuwe mogelijkheden bij.

 

Meer te weten komen over onze visie voor de komende jaren? Lees hier de Visie 2020-2025 Cultuurfonds Almere.

 

Berichten (0)

Comments are closed here.